Training

Gezonde geest in een gezond lichaam

Wie (terug) wil werken moet in eerste instantie beschikken over een goede fysieke en mentale conditie ! Op AZERTIE wordt u hierin deskundig begeleid door een arts, psychomotorisch therapeut en psycholoog.

Leren werken

In een professionele omgeving werken, veronderstelt dat u beschikt over een goede arbeidsattitude of zogenaamde sleutelcompetenties. Op AZERTIE leert u (opnieuw) professioneel werken, stapsgewijze in een reële werkomgeving.

Competenties verwerven

AZERTIE focust zich in de eerste plaats op IT gerelateerde jobs (programmeur, netwerkbeheerder, webdsign, hogere en lagere bediendejobs). Hierbij moet u te allen tijde beschikken over technische vaardigheden die up to date zijn. Wij geven je een basis mee voor levenslang leren !
Wie nauwelijks of geen professionele computervaardigheden (Windows, Word, Excel) heeft, volgt een hiervoor speciaal uitgewerkt voorprogramma.
In een dynamische leeromgeving volgt u workshops en begeleiden we u in zelfstandig leren.

Taakgericht trainen van vaardigheden in functie van het jobdoelwit, gebeurt in een oefenbedrijf of op de werkvloer.

IT jobs zoals programmeur of netwerkbeheerder, vergen een intensievere training en krijgen een apart programma.

On the job training

Beschikt u over de nodige basiscompetenties, dan gaan we samen met u op zoek naar een stageplaats waar u de job op de werkvloer kan aanleren. Het is een ideale aanloop naar the real job!
U mag ook zelf een werkgever aanbrengen.
AZERTIE heeft een erkend mandaat voor kosteloze competentieversterking. (www.vdab.be)

xplicitTraining