Coaching

Van bij de start krijgt u een persoonlijke coach toegewezen, die u begeleidt tijdens uw ganse leertraject naar werk.

Onze coaches zijn gespecialiseerd in de specifieke problematiek van functiebeperkingen (autisme, fybromyalgie, CVS, lichamelijke klachten, etc…).  Zij zorgen er voor dat u een aangepast leerparcours en leeromgeving krijgt. Onze bedrijfsarts initieert dit proces en is ook ‘go between’ met uw behandelende geneesheer en/of uw medisch adviseur.

Coaches zijn de spilfiguren van AZERTIE, casemanagers, die er op toekijken dat het allemaal om u draait. Zij stemmen af met de trainers, jobconsultants, de administratieve diensten maar ook met externe diensten zoals GTB, VDAB, mutualiteiten, etc.

xplicitCoaching