Assessment

Uw verhaal start met een scouting naar nieuwe talenten en inzetbare competenties. We doen dat op een proefondervindelijke wijze, al doende dus: wat kan u heel goed, doet u heel graag en zonder al te veel moeite !

Maar er zijn ook belangrijke randvoorwaarden die moeten in kaart worden gebracht: uw huidige mentale en fysieke basisconditie worden getest met een medische check up.  We kijken ook naar uw intrinsieke motivatie en stimulerende invloeden vanuit uw familie en omgeving: wilt u er echt voor gaan en geniet je hierbij de steun van je partner, familie ?  Ook belangrijke financiële stimuli en valkuilen bekijken we samen ten gronde.

Op die wijze bepalen we samen met u een realistisch en dus haalbaar job doelwit dat past binnen uw loopbaanverhaal.

Een persoonlijke coach zal voor u een individueel leertraject uitstippelen, in functie van uw jobdoelwit.

xplicitAssessment