Loopbaanbegeleiding

Loopbaanbegeleiding is er voor de werkenden en zelfstandigen. Tijdens deze begeleiding kunt u in alle vrijheid stilstaan bij de problemen die u ervaart in uw huidige job. Een loopbaancoach van AZERTIE ondersteunt u om inzicht te krijgen in uw mogelijkheden en reikt u gepaste oplossingen aan.

Wat doen we?                

 • kennismakingsgesprek
 • analyseren van uw sterktes, zwaktes, interesses, ambities
 • loopbaandoelen formuleren: welk soort taken motiveren u, welke banen passen bij u
 • persoonlijk ontwikkelingsplan waarin u aangeeft welke stappen u moet zetten om uw doel te bereiken
 • nazorg: tot 12 maanden na de begeleiding kunt u een gratis nazorggesprek vragen

U kunt loopbaanbegeleiding volgen met loopbaancheques als u aan deze voorwaarden voldoet:

 • u bent minimum 1 jaar aan het werk als werknemer of zelfstandige in Vlaanderen of het Brussels gewest ongeacht deeltijds of voltijds regime
 • u woont in Vlaanderen of het Brussels gewest, of maakt gebruik van het vrij verkeer van wonen binnen de EU of EER
 • u woont in een land behorend tot de EU of EER en u werkt in Vlaanderen of Brussel
 • het is langer dan 6 jaar geleden dat u loopbaanbegeleiding volgde
 • uitzondering: u hebt geen recht op loopbaanbegeleiding wanneer u als Belg in Wallonië woont en in Vlaanderen of Brussel werkt.

Wat kost het?

U kunt slechts 1 loopbaancheque per keer bestellen.
Eén loopbaancheque omvat een pakket van 4 uur begeleiding.
U kunt een tweede loopbaancheque bestellen nadat u eerste 4 uur begeleiding afgerond zijn.
Per loopbaancheque betaalt u 40 euro.

Klachtenprocedure

AZERTiE vindt jouw mening en feedback belangrijk. Daarom vragen we je op het einde van de loopbaanbegeleiding een evaluatieformulier in te vullen.

Ben je echter ergens ontevreden over, wacht dan niet tot het einde van de begeleiding, maar maak dit bespreekbaar met je loopbaancoach.

De coach kan luisteren naar je klacht en bekijken of er een oplossing geboden kan worden. Wens je een officiële klacht in te dienen, dan heb je de mogelijkheid tot een interne of externe procedure. Hieronder worden beide mogelijkheden verder toegelicht.

Interne klachtenprocedure:

Kom je niet tot een onderlinge oplossing met je loopbaancoach, dan kan je je klacht kenbaar maken aan AZERTiE. Een onpartijdig persoon staat klaar om te luisteren naar jou, tijdens een informeel gesprek.

Kathleen Mertens

Teamverantwoordelijke jobconsultants

0478 43 71 85

Wil je officieel klacht indienen? Dan moet dit schriftelijk gebeuren via  het klachtenformulier dat je hier vindt Klachtenprocedure. Deze klachten mogen gericht worden aan:

De directie

GOB AZERTiE

Boddenveldweg 11

3520 Zonhoven

Het verloop van de procedure is als volgt:

1)       Je klacht wordt genoteerd in een klachtenregister binnen de 10 werkdagen.

2)       Binnen de 7 werkdagen ontvangt je een brief waarin staat wie de klacht binnen zal behandelen of tot welke instantie je jou moet richten.

3)       Indien GOB AZERTiE de klacht verder afhandelt, krijgt je binnen de 20 werkdagen een brief met het antwoord op de klacht. Indien de klachtenbehandelaar meer tijd nodig heeft, zal hij jou  hiervan op de hoogte brengen met een maximum van 45 dagen.

4)       Ben je niet tevreden met het voorstel, kan je nog in hoger beroep gaan bij VDAB (zie externe  procedure).

Externe klachtenprocedure:

 1. A) VDAB: Je kan je klacht kenbaar maken:

Via het online klachtenformulier op: www.vdab.be/vdab/klachten.shtml

Via de servicelijn: 0800 30 700

Via post: VDAB, hoofdzetel – keizerslaan 11 – B-1000 Brussel

 

 1. B) Vlaamse ombudsdienst:

Telefonisch: 0800 240 50

Via mail: info@vlaamseombudsdienst.be

Via post: Vlaamse Ombudsdienst, Leuvensesteenweg 86 – B-1000 Brussel

 

AZERTIE is een erkend centrum voor loopbaanbegeleiding
Meer informatie over loonbaancheques vindt u bij één van onze jobconsultants.

xplicitLoopbaanbegeleiding