In- en outplacement

INPLACEMENT

Een goede werkkracht vinden is onbetaalbaar. Een goede werkkracht behouden is een kunst. Een goede werkkracht met een functiebeperking begeleiden is een vak. Iedereen kan te maken krijgen met een functiebeperking, denk maar aan: (arbeids)ongeval, ernstige ziekte, burn-out. Het moet niet het einde betekenen van een goede samenwerking. AZERTiE begeleidt uw werknemer met een functiebeperking zodat zijn/haar kwaliteiten en jarenlange ervaring niet verloren gaan.

 • gespecialiseerde loopbaanbegeleiding
 • functieanalyse en jobdesign op maat van uw werknemer
 • training on the job
 • advies omtrent financiële incentives
 • persoonsversterkende acties

OUTPLACEMENT

Om allerlei redenen kan het zijn dat het vertrek van een werknemer onvermijdbaar is. Uiteraard wilt u ook dan het beste voor uw werknemer. Goede ontslagbegeleiding is onontbeerlijk. AZERTIE ondersteunt u en uw werknemer bij het ontslag wanneer een functiebeperking in het spel is. Uw werknemer wordt begeleid door een multidisciplinair team: een bedrijfsarts, psychomotorisch therapeut, bedrijfspsycholoog en jobcoach. Het aanbod is een combinatie van individuele en groepssessies:

 • persoonlijk intakegesprek waarin doelen worden vastgelegd
 • talentscoutingsessies en detectie van nieuwe jobperspectieven
 • sterkte zwakte balans en hoe missing links wegwerken
 • workshops over sollicitatietechnieken
 • persoonlijke coaching die het ontslag helpen te plaatsen
 • introducties in personal training:
  • Gezonde geest in een gezond lichaam
  • Persoonsversterkende workshops
  • IT vaardigheden

AZERTIE is CERTO gecertifieerd.

Wanneer outplacement?

In de eerste drie gevallen bent u als werkgever verplicht outplacement aan te bieden. U kan dit ook steeds op vrijwillige basis doen, zie punt 4.

 1. minstens recht op 30 weken opzegtermijn of opzegvergoeding
 2. 45+
 3. herstructurering of collectief ontslag
 4. vrijwillig outplacement op initiatief van werkgever of/en werknemer
1. Minstens 30 weken opzegtermijn of opzegvergoeding

Wanneer uw werknemer minstens 30 weken opzeg moet presteren of een verbrekingsvergoeding krijgt voor die periode, bent u verplicht een geldig en concreet outplacementaanbod te doen.

2. 45+

U bent als werkgever alsnog wettelijk verplicht (cao 82 bis) een outplacementbegeleiding aan te bieden aan alle 45 plussers, onafgezien of zij recht hebben op een opzegtermijn of –vergoeding gelijkgesteld aan 30 weken.
Aan volgende bijkomende voorwaarden moet uw werknemer voldoen:

 • minstens 45 jaar zijn op het ogenblik van het ontslag (=betekening van de opzeggingstermijn) of bij onmiddellijke verbreking van de arbeidsovereenkomst
 • gebonden zijn door een arbeidsovereenkomst van minstens een halftijdse betrekking
 • minstens 1 jaar ononderbroken dienstanciënniteit hebben op het moment van het ontslag
 • onderhevig zijn aan de bepalingen van de wet op de collectieve arbeidsovereenkomst (werknemers van de openbare sector komen niet in aanmerking)

Dit verplicht aanbod geldt niet bij een ontslag om dringende reden.
U hoeft als werkgever geen outplacement aan te bieden als uw werknemer:

 • het rustpensioen kan aanvragen (dit is 65 jaar voor mannen en 64 jaar voor vrouwen)
 • minder dan halftijds werkt
 • niet beschikbaar moet zijn voor de arbeidsmarkt na het einde van de opzeggingsvergoeding of van de periode gedekt door de opzeggingsvergoeding. Dit kan enkel als de leeftijd van 58 jaar bereikt is ofwel een beroepsverleden kan aangetoond worden van 38 jaar
3. Herstructurering of collectief ontslag

Bij een herstructurering of collectief ontslag geldt er eveneens een outplacementverplichting.

-45 jarigen krijgen outplacement voor een minimumduur van 3 maanden, +45-jarigen krijgen een outplacementprogramma voor een minimumduur van 6 maanden.

4. Vrijwillig outplacement

Werkgevers of werknemers kunnen op ieder moment beslissen een outplacementbegeleiding op te starten.

Past de werknemer niet meer binnen de organisatie? Kan de huidige functie niet meer worden waargenomen in zijn huidige vorm? Wij bekijken samen met u welke trajectvorm het meest aangewezen is.

Voor deze wettelijk niet verplichte vorm van outplacement, ontwikkelden wij een light programma.

xplicitIn- en outplacement