Jacky Jeurissen

Produkten Bielen
HASSELT

“Jobconsultant Kathleen Mertens kwam een zevental jaar geleden de werking van Azertie toelichten. Wij hebben toen een kandidate een stage aangeboden en daarna in dienst genomen. Deze persoon is nog steeds bij ons tewerkgesteld op onze afdeling aankoop. Wij hebben momenteel 27 personeelsleden, waarvan er 6 via Azertie bij ons gekomen zijn. Deze mensen werken bij ons op verschillende afdelingen : interne verkoop, aankoop, ICT, magazijn en onthaal. Azertie kan dus heel verschillende profielen voorstellen.

Wij ervaren onze samenwerking met Azertie dan ook als uitermate positief.
Het is een win-win situatie, zowel voor de persoon met een arbeidshandicap, als voor ons bedrijf.
De betreffende kandidaat krijgt een kans om zich opnieuw te bewijzen als werknemer binnen een organisatie en kan tijdens een stage kennismaken met het bedrijf, de collega’s en de inhoud van de job.
Ook het bedrijf kan tijdens een stage kennismaken met de kandidaat en zijn mogelijkheden.
Klikt het van beide kanten, dan kan er na deze stage overgegaan worden tot een GIBO (gespecialiseerde individuele beroepsopleiding) of een tewerkstelling.
Lukt het niet, dan nemen kandidaat en bedrijf afscheid van elkaar zonder verdere complicaties.

Het is natuurlijk voor ons ook een financieel voordeel dat we eerst kennis kunnen maken met een stagiair, daarna een individuele beroepsopleiding kunnen aanbieden, waarna we deze persoon in dienst nemen. Bovendien hebben vele van deze personen recht op een VOP (Vlaamse ondersteuningspremie).

De prestaties van onze werknemers van Azertie zijn opvallend positief. Deze mensen hebben over het algemeen een zeer positieve attitude en zijn blij dat ze een kans krijgen en willen zich graag bewijzen.

Veel administratief werk wordt uit handen genomen door Azertie en hun jobconsultants. Deze mensen zijn zeer bereikbaar en ook steeds bereid onze vragen snel en efficiënt te beantwoorden.

Wij wensen Azertie veel succes in de toekomst en met hun nieuwe website en rekenen op een blijvend goede samenwerking!”

« Terug naar overzicht
xplicitJacky Jeurissen