Centra voor Gespecialiseerde Opleiding, Begeleiding en Bemiddeling (GOB’s) begeleidden reeds méér dan 1600 langdurig zieken terug naar werk.

RE-INTEGRATIE NA LANGDURIGE ZIEKTE.  

DE JUISTE BEGELEIDING MAAKT HÉT VERSCHIL!

Maandag 16 oktober 2017 –  Om het belang van een goed begeleid re-integratietraject en de aanpak van de GOB’s te illustreren, lanceert FeGOB vanaf maandag 16 oktober een online campagne met een opeenvolging van getuigenissen. Vijf dagen na elkaar brengen we  telkens een verhaal van een werkzoekende of werknemer  die na langdurige,  chronische  ziekte terug naar (het) werk begeleid werd.

Sinds 2012 begeleidden de GOB’s méér dan 1600 langdurig zieken – het merendeel zonder arbeidscontract –  terug naar werk.  Méér dan de helft hiervan is opnieuw aan de slag.   (Bron: VDAB).  Dit doen ze als gespecialiseerde partner van VDAB en GTB.

“Essentieel voor het slagen van een re-integratieproces is de kennis van de concrete gevolgen van een beperking of chronische ziekte op het functioneren op de werkplek.  Die zijn immers in elke situatie anders. Kennis van de diverse hulpmiddelen & mogelijke aanpassingen aan de werkpost,  het aanbevelen van  aanpassingen in taakinhoud of werkregime, kennis van de financiële ondersteuningsmogelijkheden,  maar ook het betrekken van een netwerk van relevante actoren in het werk-, -zorg&welzijn- en thuismilieu, zijn belangrijk voor een geslaagd re-integratietraject”, zegt Alain Cnudde, voorzitter van FeGOB   “Onze focus ligt hierbij steeds op intrinsieke talenten, en op wat iemand nog wél kan.  Dit bevordert immers de terugkeer naar het werk”, besluit hij.

Het aantal langdurig zieken bleef in de voorbij jaren stijgen.  Eind 2016 zaten niet minder dan 370.400 mensen langdurig thuis door ziekte (Bron: Riziv).  Om langdurig zieken sneller weer aan het werk te krijgen, lanceerde de federale regering (KB’s  Minister van Werk Kris Peeters en Minister van Sociale Zaken Maggie De Block ) begin 2017 een re-integratietraject.

“Het nieuwe wetgevend kader zorgt voor meer rechtszekerheid voor alle betrokken partijen (werkgever, werknemer, mutualiteiten) en vormt een extra ondersteuning voor een succesvolle werking van de GOB’s“ aldus Alain Cnudde.

GETUIGENISSEN:

http://www.fegob.be/Home/Werkgevers/Verhalen_reintegratie

MEER INFORMATIE:

FeGOB, Ariane Gheysen – ariane.gheysen@fegob.be – GSM:  0472 505 236

FeGOB is de federatie van Centra voor Gespecialiseerde Opleiding, Begeleiding en Bemiddeling (GOB’s). Onze leden gaan uit van de mogelijkheden en talenten van personen met een beperking of een chronische ziekte.  De GOB’s hebben een aanbod voor werkzoekenden, werknemers en werkgevers.  Ze begeleiden jaarlijks meer dan 2000 werkzoekenden met een arbeidsbeperking naar een job.  En de aanpak werkt: meer dan 60% vindt een duurzame job!  www.fegob.be

azertieCentra voor Gespecialiseerde Opleiding, Begeleiding en Bemiddeling (GOB’s) begeleidden reeds méér dan 1600 langdurig zieken terug naar werk. Meer