Missie & Visie

azertiemenvDe belangrijkste bestaansredenen van AZERTIE is haar commitment ten aanzien van de zeer kwetsbare medemens die het slachtoffer werd van een lichamelijke, mentale of psychische functiebeperking.

Vlaanderen telt meer dan 500.000 personen op beroepsactieve leeftijd met een functiebeperking. Hierdoor ondervinden zij  ernstig hinder bij het behouden van hun huidig werk  of bij het vinden van een nieuwe job.

Een gespecialiseerd team van gedreven AZERTIE medewerkers biedt creatieve oplossingen voor unieke probleemstellingen bij de (her)inschakeling in een competitieve professionele omgeving.

AZERTIE is een organisatie waarbij de waarden commitment, creativiteit en resultaatgerichtheid centraal staan.

AZERTiE kiest voor een doorgedreven professionele niet- stigmatiserende aanpak kaderend binnen een maatgericht loopbaandenken.

xplicitMissie & visie